• Đang xem
  Tập 30
 • Đang xem
  Tập 29
 • Đang xem
  Tập 28
 • Đang xem
  Tập 27
 • Đang xem
  Tập 26
 • Đang xem
  Tập 25
 • Đang xem
  Tập 24
 • Đang xem
  Tập 23
 • Đang xem
  Tập 22
 • Đang xem
  Tập 21
 • Đang xem
  Tập 20
 • Đang xem
  Tập 19
 • Đang xem
  Tập 18
 • Đang xem
  Tập 17
 • Đang xem
  Tập 16
 • Đang xem
  Tập 15
 • Đang xem
  Tập 14
 • Đang xem
  Tập 13
 • Đang xem
  Tập 12
 • Đang xem
  Tập 11
 • Đang xem
  Tập 10
 • Đang xem
  Tập 9
 • Đang xem
  Tập 8
 • Đang xem
  Tập 7
 • Đang xem
  Tập 6
 • Đang xem
  Tập 5
 • Đang xem
  Tập 4
 • Đang xem
  Tập 3
 • Đang xem
  Tập 2
 • Đang xem
  Tập 1

Home Phim, TV Series, Web Series Ngôi Sao Khoai Tây

Ngôi Sao Khoai Tây
Mô tả: Sitcom Ngôi Sao Khoai Tây là bộ phim nói về một hiện tượng thiên văn học đã xảy ra- một Ngôi Sao Khoai Tây đã rơi xuống Trái Đất, khắc họa cuộc sống hài hước của một gia đình qua những mâu thuẫn, tình huống đầy bất ngờ. Cùng với đó là câu chuyện tình yêu tay ba lãng mạn, nhiều lúc hài hước, khó đỡ của bộ ba Song Nghi, Hoàng Vũ và Khánh Toàn.

Bình Luận