Chính sách bảo mật

1. Giải thích từ ngữ
\r\nDữ liệu: là các thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ được thu thập trên Funbox. Khách hàng/ Quý khách: là người sử dụng dịch vụ Funbox. Chính sách: là chính sách bảo mật quyền riêng tư này, có thể được cập nhật tùy từng thời điểm.
\r\n2. Dữ liệu
\r\nChính sách này áp dụng cho thông tin cá nhân được Funbox thu thập liên quan đến dịch vụ Funbox cung cấp.
\r\n3. Độ tuổi
\r\nVề cơ bản, Funbox có thể được truy cập đối với mọi lứa tuổi từ 3 trở lên trên web và Anroid và 4 tuổi đối với IOS. Tuy nhiên, quyền truy cập vào một số nội dung có thể bị giới hạn trên một độ tuổi nhất định tùy thuộc vào hướng dẫn cụ thể của những nội dung đó. Nếu chưa đủ 18 tuổi, Quý khách nên tìm hiểu về các điều khoản của Chính sách này cùng với cha mẹ hay người giám hộ để đảm bảo Quý khách đã hiểu rõ và đồng ý. Funbox không có nghĩa vụ phải tiến hành xác minh độ tuổi trong từng trường hợp truy cập vô ý hay cố ý của bất kỳ người sử dụng internet.
\r\n4. Thu thập
\r\nVề cơ bản, Dữ liệu có thể bao gồm những thông tin như họ tên, địa chỉ, tên đăng nhập, hình đại diện, địa chỉ email và số điện thoại, số chứng minh nhân dân, thông tin thanh toán, cũng có thể bao gồm các thông tin khác như địa chỉ IP, thói quen mua sắm, sở thích và thông tin về phong cách sống hay sở thích của Quý khách, bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà Quý khách tự nguyện cung cấp cho Funbox…. Dữ liệu này được thu thập từ các nguồn:
\r\nQuý khách cung cấp trực tiếp cho Funbox: Chúng tôi có thể trực tiếp thu thập thông tin về Quý khách nếu Quý khách cung cấp thông tin, chẳng hạn như khi Quý khách đăng ký mua phim, nội dung khác, đăng ký để nhận thông tin...
\r\nTự động thu thập khi Quý khách sử dụng Funbox: ví dụ cookies và các công cụ khác. Nguồn khác: nếu Quý khách cho phép chia sẻ thông tin đó trên cơ sở dữ liệu công và các tổ chức tổng hợp dữ liệu và thông tin từ các bên thứ ba, hoặc khi tải xuống hay sử dụng các ứng dụng Funbox trên mobile, thông tin về địa điểm, thông tin từ mạng xã hội nếu quý khách lựa chọn mạng xã hội để kết nối với Funbox.
\r\n5. Sử dụng
\r\nFunbox có thể sử dụng Dữ liệu như sau Để xử lý việc cung cấp dịch vụ, để cung cấp cho Quý khách các sản phẩm hay dịch vụ Quý khách yêu cầu từ Funbox, xử lý phần thanh toán.
\r\nĐể cải tiến và nâng cao trải nghiệm của Quý khách trên Funbox.
\r\nĐánh giá việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ trên Funbox.
\r\nTrao cho Quý khách cơ hội tham gia vào các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi.
\r\nPhân tích tính hiệu quả của các nội dung.
\r\nĐề xuất, giới thiệu về các bộ phim, chương trình truyền hình, quảng cáo mà Funbox cho rằng Quý khách có thể quan tâm.
\r\nCá nhân hóa trải nghiệm trang trên Funbox, đồng thời đánh giá số liệu thống kê về hoạt động của Funbox, chẳng hạn như thời gian Quý khách ghé thăm, trang web nào giới thiệu Quý khách đăng nhập vào đó…
\r\nĐể bảo vệ thông tin không bị phá hoại một cách vô tình hay cố ý, khi chúng tôi xóa thông tin khỏi dịch vụ của Funbox, chúng tôi có thể không xóa ngay các bản sao còn lại từ máy chủ hay xóa bỏ thông tin từ hệ thống sao lưu của chúng tôi. Mỗi máy tính nối mạng đều được xác định bởi một chuỗi số gọi là \"giao thức Internet\" hay địa chỉ IP. Khi người dùng có một yêu cầu gửi đến máy chủ của Funbox trong khi truy cập vào trang, máy chủ sẽ nhận ra người thông qua địa chỉ IP đó. Điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến những thông tin cá nhân của Quý khách ngoài việc nhận ra một máy tính đang truy cập Funbox. Funbox dùng thông tin này để xác lập thống kê về lượng truy cập toàn cục, và để xem có sự lạm dụng băng thông hay không nhằm phối hợp với các chính sách pháp luật ban hành về an ninh mạng.
\r\n6. Chia sẻ thông tin
\r\nCác công ty liên kết và hợp tác với Funbox, các cơ quan giúp Funbox thực hiện và phân tích tính hiệu quả của các gói sản phẩm, dịch vụ mà Funbox cung cấp, các nhà cung cấp công cụ phân tích web.
\r\nVề nguyên tắc chung, chúng tôi không chia sẻ Dữ liệu với bất kỳ ai ngoài đơn vị quản lý và vận hành Funbox. Những công ty này sẽ tuân thủ các quy định phù hợp với Chính sách này. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu với các bên thứ ba đáng tin cậy như:
\r\nCác bên thứ ba được yêu cầu giao sản phẩm hay quà tặng cho Quý khách.
\r\nCác nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba xử lý dữ liệu cho Funbox như xử lý thanh toán thẻ tín dụng, dịch vụ khách hàng…
\r\nCơ quan luật pháp hay cơ quan chính phủ tuân thủ quy trình pháp luật thích hợp yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với các công ty, tổ chức hay cá nhân thứ ba vì các lý do hợp pháp như để:
\r\nThi hành các điều khoản sử dụng Funbox.
\r\nTiến hành điều tra các vi phạm pháp luật có thể có.
\r\nPhát hiện, ngăn chặn và bảo vệ và các khả năng vi phạm về an ninh hay kỹ thuật. Tuân thủ pháp luật trong nước và luật pháp quốc tế, hợp tác trong bất kỳ điều tra pháp lý nào và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Funbox có thể chuyển giao một phần hoặc tất cả hoạt động kinh doanh của mình,có thể sáp nhập, hợp nhất, thay đổi quyền kiểm soát, tái cơ cấu hay thanh lý tất cả hay một phần hoạt động kinh doanh của mình. Trong những trường hợp này, đơn vị nhận chuyển giao sẽ tiếp nhận toàn bộ Dữ liệu để tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Quý khách.
\r\n7. Bảo vệ thông tin
\r\nFunbox thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa thích hợp có thể để bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách đồng thời yêu cầu các bên thứ ba xử lý thông tin cá nhân cho chúng tôi cũng làm tương tự như vậy. Việc truy cập vào thông tin cá nhân của Quý khách bị giới hạn nhằm ngăn chặn truy cập bất hợp pháp, thay đổi hay sử dụng sai mục đích và chỉ có nhân viên, đại lý, nhà thầu của chúng tôi mới được phép truy cập trên cơ sở cần phải biết để cung cấp dịch vụ và duy trì hệ thống. Sự kiện bất khả kháng: Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Funbox dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Không có một hệ thống an ninh nào trên toàn thế giới có thể đảm bảo an toàn 100%. Do vậy, Funbox áp dụng mọi biện pháp có thể nhưng không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo không bị tiết lộ. Quý khách bằng việc truy cập trang Funbox qua đây đồng ý với điều khoản này. Nhưng để tạo điều kiện cho Quý khách dễ dàng truy cập vào tài khoản của mình và để giúp quản lý viên của Funbox, Funbox thực hiện công nghệ cho phép nhận ra Quý khách là chủ tài khoản và cung cấp cho Quý khách truy cập trực tiếp vào tài khoản của Quý khách. Ngoài ra, Quý khách cũng có trách nhiệm giữ bí mật thông tin truy cập tài khoản của mình để hạn chế truy cập vào máy tính hoặc thiết bị của Quý khách. Nếu có thể, các thiết bị công cộng hoặc các thiết bị dùng chung nên đăng xuất khi hoàn thành mỗi lần truy cập. Nếu Quý khách bán hoặc trả lại một máy tính hoặc thiết bị cài sẵn Funbox, Quý khách cần log-out và tắt các thiết bị trước khi làm như vậy. Nếu Quý khách không duy trì tính bảo mật của mật khẩu hoặc thiết bị của Quý khách, hoặc không thoát hoặc tắt điện thoại, người sử dụng tiếp theo có thể truy cập vào tài khoản của Quý khách, bao gồm cả thông tin cá nhân và Dữ liệu của Quý khách.
\r\n8. Biên tập, xoá
\r\nFunbox cung cấp tính năng biên tập thông tin trong tài khoản cá nhân thông qua trang cấu hình cá nhân riêng của Quý khách. Quý khách có thể yêu cầu xóa bỏ tài khoản của Quý khách.
\r\n9. Quảng cáo của bên thứ ba
\r\nDịch vụ xem phim của Funbox có thể đăng quảng cáo và quảng cáo có thể bao gồm các đường dẫn tới các trang web khác. Cũng như nhiều website khác, Funbox thiết lập và sử dụng cookie để tìm hiểu thêm về cách Quý khách tương tác với nội dung của Funbox và giúp Funbox cải thiện trải nghiệm của Quý khách khi ghé thăm Funbox, cũng như duy trì thiết lập cá nhân của Quý khách...
\r\n10. Mạng xã hội
\r\nCác tính năng xã hội của Funbox cung cấp cơ hội để chia sẻ thông tin. Thông tin này có thể được chia sẻ trong Funbox cũng như trên các mạng xã hội khác và trong các phương tiện truyền thông. Quý khách có thể chọn để sử dụng các tính năng xã hội của Funbox bằng cách kết nối vào tài khoản Funbox của Quý khách.
\r\nPlugins xã hội: Ngoài các tính năng liên quan đến mạng xã hội, trên một số phần của trang web của Funbox, Funbox có thể chứa các plugin xã hội bao gồm những plugins được cung cấp bởi Facebook, Twitter, Pinterest và Google+... để cho phép Quý khách chia sẻ thông tin trên các nền tảng này. Các plugin này đều được vận hành bởi các mạng xã hội, và tùy thuộc vào các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư của họ. Funbox không kiểm soát cách các mạng xã hội có các plugins.Quý khách nên đọc các điều khoản sử dụng của họ và chính sách quyền riêng tư của họ trước khi sử dụng chúng.
\r\n11. Thay đổi điều khoản
\r\nFunbox bảo lưu quyền được thay đổi các điều khoản của Chính sách này tùy từng thời điểm và sẽ cập nhật trên Funbox. Chúng tôi khuyến khích Quý khách thường xuyên ghé thăm để nắm rõ cách thức sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách.
\r\n12. Đồng ý của Qúy khách
\r\nBất kể có quy định nào trong Chính sách, bằng việc sử dụng dịch vụ Funbox, Quý khách đồng ý cho phép Funbox thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách theo quy định và phù hợp với Chính sách này. Khi truy cập Funbox, Khách hàng cam kết đã đọc toàn bộ, thừa nhận rằng đã hiểu và đồng ý tự nguyện tuân thủ Chính sách này cùng với Quy chế sử dụng dịch vụ của Funbox.